وکیل حمید رضا کیائی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی بر اساس قانون، هر فردی زمانی می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند که با حقوق خودش و دیگران به طور کامل آشنا باشد. در کلام ساده تر زمانی حرف یک فرد در مراجع قضایی ارزش دارد که فرد با زبان قانون بتواند صحبت کند. از این رو در مراجعه یک فرد به […]
Read More
وکیل حمید رضا کیائی

مِلکی

وکیل ملکی کیست؟ وکلان ملکی با توجه به مشکلات پیش آمده در موضاعاتی از قبیل دعاوی اموال غیرمنقول(به اموالی نظیر زمین،خانه و… که به هیچ به عنوان امکان نقل و انتقالات آن میسر نیست) و دیگر عناوینی از این دست میتوانند به صورت کاملا تخصصی و قانونی به حل و فصل مشکلات ذکر شده بپردازند.در […]
Read More
وکیل حمید رضا کیائی

کیفری

کیفری جرایم کیفری در دو دسته عمومی و خصوصی طبقه بندی می شوند. قبل از هر چیز بهتر است این دو نوع جرایم را بشناسید و با آن ها آشنا شوید. برخی جرایم باعث جریحه دار نمودن افکار و احساس عمومی و برهم زدن نظم جامعه می شوند، این موارد از طریق دادستان و یا […]
Read More

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی