test

وکیل حمید رضا کیائی

وکیل حقوقی

 بر اساس قانون، هر فردی زمانی می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند که با حقوق خودش و دیگران به طور کامل آشنا باشد. در کلام ساده تر زمانی حرف یک فرد در مراجع قضایی ارزش دارد که فرد با زبان قانون بتواند صحبت کند. از این رو در مراجعه یک فرد به مراجع قضایی مانند دادگاه دو حالت بیشتر وجود ندارد، یا این که فرد خودش حقوقدان یا وکیل باشد و یا این که از فردی با توانایی های حقوقی کمک بگیرد.
از آن جایی که بیشتر مراجعه کنندگان به مراجع قضایی افرادی غیر حقوقی هستند، بر اساس قانون وجود وکیل حقوقی  یک امر لازم محسوب می شود. فرق اصلی که در مورد وکیل حقوقی تهران با سایر وکلا ( وکیل مدنی و .. ) وجود دارد این است که در سایر موارد غیر قضایی استفاده از وکیل تنها به خود موکل بستگی دارد. یعنی این که فرد اگر بخواهد می تواند از یک وکیل در کارهای غیر قضایی خود استفاده کند اما مانند وکیل حقوقی هیچ الزام قانونی در آن وجود ندارد.

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی