test

وکیل حمید رضا کیائی

کیفری

جرایم کیفری در دو دسته عمومی و خصوصی طبقه بندی می شوند. قبل از هر چیز بهتر است این دو نوع جرایم را بشناسید و با آن ها آشنا شوید. برخی جرایم باعث جریحه دار نمودن افکار و احساس عمومی و برهم زدن نظم جامعه می شوند، این موارد از طریق دادستان و یا نماینده آن می توانند پیگیری شوند و مجازات آن اعلام می شود. از انواع جرایم عمومی می توان به اسید پاشی، سرقت، زنا، قتل و غیره اشاره کرد.

 نوع دیگری از جرایم وجود دارد که بایستی توسط شاکی تشکیل پرونده انجام شود. یعی شکایت شاکی خصوصی حرف اول برای آغاز کار است. به عنوان مثال جرایمی مانند تخریب که نیاز به شاکی خصوصی دارد و در صورت رضایت شاکی، پرونده مختومه اعلام می‌شود.

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی